Temeljno poslanje sestara je naviještati Radosnu vijest osobnim i zajedničkim životom. U punoj vjernosti karizmi i odgovarajući zahtjevima inkulturacije sestre se posvećuju odgoju i kršćanskom poučavanju; sudjeluju u apostolskom poslanju Crkve, vršeći djela ljubavi i služenja. (Konstitucije, čl. 49.)

 

 • Odgojno-obrazovni rad

  Kroz različite vidove odgojno-obrazovnog rada i djelovanja sestre ostvaruju svoje poslanje i apostolat u Crkvi i u svijetu. Apostolsko i pastoralno djelovanje naše Provincije obuhvaća: odgojno-obrazovni rad u školama, dječjim vrtićima i sirotištima, katehizaciju, rad s mladima kroz molitveno-odgojne seminare, vođenje liturgijskog pjevanja.

 • Župni apostolat

  Nakon Drugog svjetskog rata sestre u Hercegovini postale su „župne sestre” zbog društvenih  i političkih okolnosti, zbog potrebe opstanka na ovim prostorima, ali i zbog potreba mjesne Crkve. Sve do 60-ih godina prošloga stoljeća sestre su se bavile samo domaćinskim poslovima u franjevačkim samostanima i župama. Od tada počinju pomagati svećenicima u katehiziranju djece, vode liturgijsko pjevanje, rade u sakristijama i brinu o uređenju crkve.

 • Zdravstvo

  Kongregacija Školskih sestara franjevaka Krista Kralja kao posebnu je svrhu imala poučavanje i odgoj djevojaka, a brizi za bolesnike posvećivala se samo kad su to prilike zahtijevale.

  U Konstitucijama iz 1933. godine izrijekom stoji: “Podvorba bolesnika ne smije ni u kojem slučaju biti na štetu kršćanskom poučavanju i odgajanju djevojaka, jer je ovo glavna zadaća Kongregacije.” (Pravilo i Konstitucije 22,204). Ipak, njegovanje bolesnika u Družbi od početka je bilo polje rada kojim su se sestre bavile uz ostale djelatnosti.               

  Vrijeme je pomoglo da se svrha Kongregacije Školskih sestara proširi i na djela kršćanske i socijalne ljubavi na drugim područjima, među kojima i na zdravstvo i karitativni rad.

 • Radionice

  Bavljenje kućnom radinosti bio je jedan od načina privređivanja i pribavljanja sredstava za uzdržavanje zajednice. U Provinciji je neko vrijeme to bila značajna djelatnost. Njome su se bavile sestre u Bijelome Polju, Lištici, Konjicu i Kiseljaku, a obuhvaćala je uglavnom šivanje odjeće i posteljine, izradu madraca i jorgana po narudžbi te izradu liturgijskoga ruha. U ovaj je posao bio uključen značajan broj sestara, od kojih su dio činile i umirovljenice. Od 80-ih godina djelatnost je smanjivana i danas je svedena na minimum, u prvom redu zbog nedostatka sestara i potrebe da se sestre angažiraju u drugim djelatnostima.

 • Stvaralaštvo

  „Stvoren na sliku Božju“ (Post 1,26), čovjek i ljepotom umjetničkih djela izražuje istinu svoga odnosa s Bogom Stvoriteljem. Umjetnost je, naime, jedan oblik izražavanja vlastit ljudskom biću; onkraj težnje da zadovolji životnim potrebama, što je zajedničko svim živim stvorovima, ona je izobilni dar nutarnjeg bogatstva ljudskog bića. Plod talenta što ga je Stvoritelj dao, i napora samoga čovjeka, umjetnost je oblik praktičke mudrosti, koja sjedinjuje spoznanje i umijeće da govorom dostupnim vidu ili sluhu izrazi istinu jedne stvarnosti. Osim toga umjetnost nosi u sebi stanovitu sličnost s djelatnošću Božjom u stvorenomu, ukoliko se nadahnjuje istinom i ljubavlju prema bićima. Kao i svaka druga ljudska djelatnost, umjetnost nema u sebi svoj apsolutni cilj, nego je usmjerena k posljednjem čovjekovu cilju i njime je oplemenjena. (Katekizam Katoličke Crkve, 2501)

 • Izdavaštvo i mediji

  Crkva u medijima gleda „divne Božje darove“ i „zadivljujuće izume tehnike“ što ih je ljudski duh uz pomoć Božju razvio iz stvorenoga svijeta i, ako se ispravno koriste, pružaju učinkovitu pomoć u odmoru i naobrazbi, ali i u širenju i učvršćivanju Božjega kraljevstva, naglašava saborski dekret o medijima Inter mirifica.

  „Posvećene osobe koje rade u medijima imaju posebnu odgovornost utrti put novim oblicima susreta, trajno jamčiti kvalitetu ljudskog susreta i pokazati brigu za osobe i njihove duhovne potrebe. One tako mogu pomoći muškarcima i ženama našeg „digitalnog“ doba osjetiti Gospodinovu prisutnost, rasti u očekivanju i nadi i približiti se Božjoj riječi koja nudi spasenje i potiče cjeloviti čovjekov razvoj. Ova će se potonja na taj način moći otisnuti na nepreglednu pučinu koju tvori gusta mreža „autoputova“ kojima je premrežen kibernetički prostor (cyberspace) i pokazati da Bog ima svoje opravdano mjesto u svakom dobu, pa tako i u ovom našem. Tako će, zahvaljujući novim komunikacijskim medijima, Gospodin moći koračati ulicama naših gradova i zastati pred pragom domova i naših srca te još jednom reći: „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom“(Otk 3,20).“ Papa Benedikt XVI.

Nema članaka u ovoj kategoriji. Ukoliko su ovdje prikazane potkategorije, one mogu sadržavati članke.

Nalazite se ovdje: Naslovna Apostolat