Ja sam ga vidjela

Sjedeći na grobu potresena od suza

čujem da netko zove: M a r i j o!

Tako me zove samo N e t k o.

Tako izgovarati Marija znade samo Jedan,

jer se to ne da imitirati.

Sve saznati, sve razumjeti sažeto je u tom glasu.

On me je probudio iz dubokog sna.

Kad sam čula njegov glas,

počelo je u meni sve pjevati i treperiti.

Otpale su sve sjene,

osušile su se moje suze,

i on me je podigao iz dubine

mojih zdvajanja.

Rasplinula se noć.

Ja sam ga vidjela:

gledale su ga ove moje oči

osjećala sam ga svojim srcem.

Bio je čista svjetlost,

ugodna toplina,

blizina koja zahvaća.

Bio je samo ljubav i

čista blizina.

Činilo mi se da ću propasti,

jer smo se ovako ponovno vidjeli.

I kada ga više nisam vidjela

osjećala sam da je ostao u meni.

Njegovo tijelo nisam smjela opipati,

ali dotakla sam se njegove duše

i njegova blizina me je promijenila.

O n   ž i v i  u  m e n i!

 

(Uskrsna meditacija opata Otona Stohmaiera OSB)

Nalazite se ovdje: Naslovna Duhovnost Duhovnost ŠSF Duhovni poticaj Ja sam ga vidjela