Rođenje od Djevice

Bog je postavio novi početak, dajući da Njegov Sin svoje obličje uzme od Djevice. Više nije morao nastavljati lanac naraštaja koji su se sve više zapletali u krivnju. Novi početak dat će ljudima priliku da sami započnu iznova, da opet uzmu svoj život u svoje ruke i oblikuju ga onako kako je to Bog zamislio. Rođenje od Djevice neka čovjeku bude poruka: „Ti nisi određen poviješću svojih ranjenosti i uvreda, poviješću svojih lutanja i zabluda. Danas možeš započeti iznova. Možeš svoju njivu, koja je zbog nemara toliko puna trnja, ponovno obraditi. Započeti znači: učiniti obradivim. Možeš obraditi svoju njivu da bi ti donijela bogat rod i da bi procvala tvoja izvorna ljepota“.

Bog je u rođenju svoga Sina od Djevice dao da postane vidljivo da nismo rođeni „ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga“ (Iv 1,13). Mi nismo oni koji moraju ispuniti volju muža, koji postaju onakvi kakve žele naši oci, koji se kompromitiraju i sebe definiraju po svome uspjehu. Mi nismo rođeni iz volje smrtna tijela, lomljivi i prolazni. U nas je, naprotiv, posijano neprolazno sjeme Božje. Mi nismo rođeni iz krvi. Mi sebe ne shvaćamo polazeći od svoga rodoslovlja, od svoje obiteljske povijesti. Bog u svakoga čovjeka stavlja novi početak. On svakome daje priliku da na jedinstven način ostvari sliku koju je Bog o njemu imao.

Anselm Grün, Živjeti božićno

Nalazite se ovdje: Naslovna Duhovnost Duhovnost ŠSF Duhovni poticaj Rođenje od Djevice