U potrazi za domom - potraga za svratištem

Opasku evanđelista Luke da za Mariju i dijete nije bilo mjesta u svratištu (Lk 2,7) prihvatila je pučka pobožnost u svojim igrama i pjesmama o traženju prenoćišta. Očito je pučka duša osjetila da Marija i Josip dijele sudbinu mnogih izbjeglica i prognanih koji traže dom i slično su odbijeni kao što se to dogodilo tada prije više od 2000 godina. Upravo nakon Drugoga svjetskog rata u Njemačkoj je bila popularna pjesma: „Tko to kuca?“ U sudbini Isusovih roditelja ponovno su se našli mnogi ljudi koji su protjerani sa svojih ognjišta. Mislili su da će kod svojih sunarodnjaka naići na razumijevanje. Ali ovi su vidjeli samo svoje potrebe. Ovo mora još teže pogoditi ljude koji su odbačeni iz jedne druge kulture, a traže svratište.

Svratište (njem. Herberge) izvorno znači mjesto na koje se može skloniti vojska, na kome vojska nalazi zaštitu pred neprijateljem i prostor na kome je moguće crpiti novu snagu. Svratište je obećanje da ćemo u našim nutarnjim borbama uvijek iznova naći dom u kojemu ćemo se osjećati zaštićeni. Naše očovječenje traži dom. Potreban nam je prostor zaštite, u kojemu nezaštićeno dijete možesigurno rasti. Potrebno nam je mjesto na kojemu se možemo ukorijeniti da bismo se razvili iznutra. Ujedno nam traženje svratišta pokazuje da smo kao Marija i Josip na putu, da smo hodočasnici koji nemaju trajna boravišta. Svratište koje nam ovdje na zemlji pruža zaštićenost, uvijek je samo svratište na neko vrijeme. Upućuje nas na vječno svratište koje nam dariva Bog na kraju našega zemaljskoga puta. Jer smo svi hodočasnici, traženje svratišta Isusovih roditelja nas poziva da ljudima na putu ponudimo svratište, u kojemu će za neko vrijeme počinuti od nutarnjih borbi, u kojemu će se roditi i rasti njihovo nutarnje dijete dok ne nastavi put očovječenja i ne pronađe svoj vlastiti put.

Anselm Grün, Živjeti božićno

Nalazite se ovdje: Naslovna Duhovnost Duhovnost ŠSF Duhovni poticaj U potrazi za domom - potraga za svratištem