Dijete u jaslama

Anđeo navješćuje pastirima: „Naći ćete novrođenče povijeno gdje leži u jaslama“ (Lk 2,12). Dok ljudi zatvaraju svoje kuće pred božanskim Djetetom životinje ustupaju svoje jasle. Životinje uzmiču. Osjećaju da se tu događa tajna jednog rođenja, da jedna majka treba ležaj za svoje dijete. Ljudi se ne daju zbuniti tim stranim parom koji tu traži svratište. Ima bezbroj bajki u kojima se nekomu čovjeku najavljuje posjet Boga. Muškarac ili žena uređuju marljivo svoju kuću i kuhaju najbolje jelo koje žele ponuditi. Zatim čitav dan čekaju na Božji dolazak. Ali Bog ne dolazi. Umjesto toga navrati siromašan mladić s ulice. Bude odbijen, jer bi poremetio lijepo pripremljen stol. Pojavljuje se prosjak. Ali i on bude odbijen, jer bi omeo Božji posjet. I stara, pomoći potrebna žena, ne dobiva ništa od tolikoga jela. Razočaran ode čovjek ili žena u krevet. A onda se u snu javlja Bog i otkriva da je dolazio tri puta, ali je uvijek bio odbijen. Ljudi koji su u doticaju sa svojom instinktivnom stranom, ne razmišljaju dugo. Oni primaju onoga koji upravo treba pomoć. I tada smiju doživjeti da je Bog bio onaj komu su otvorili svoju kuću.

Dijete u jaslama pokazuje kako je Bog svoj san o čovjeku sanjao na sasvim drukčiji način, nego što su to očekivali ljudi. Dijete se ne rađa u palači, nego u štali. Ono nema meka nebeskog kreveta, nego tvrde jasle. Na Djetetu ne vidiš božanskog dostojanstva. Ono je bespomoćno. Potrebno ljudske naklonosti. Treba ga napojiti i nahraniti. Kad gledamo Dijete u jaslama, slutimo kako izgleda Božji san o nama. Ondje gdje smo na kraju, gdje smo upali u slijepu ulicu, gdje se osjećamo neshvaćenima i odbijenima i odbačenima, upravo se ondje Bog hoće u nama roditi. Ondje gdje ne želimo pogledati unutra, na području naših nagona, u ponorima naše duše, gdje je u nama hladno i kruto, ondje su u nama pripravljene jaslice u koje Bog hoće položiti Sina da se i u nama rodi, da bi za nas postao čovjekom, koji će nas osloboditi iz ropstva, iz nutarnje tamnice naših prisila i naših idealnih slika, da nas spasi, oslobodi za čovjeka o kome je Bog sanjao kad je sanjao o nama.

Anselm Grün, Živjeti božićno

Nalazite se ovdje: Naslovna Duhovnost Duhovnost ŠSF Duhovni poticaj Dijete u jaslama