Duhovna obnova za članove folklornih skupina

U Međugorju, u kući „Domus pacis“,  održana je od 11. do 13. travnja 2014. duhovna obnova za članove folklornih skupina s područja BiH. Voditeljica obnove u kojoj je sudjelovalo 48 mladih bila je s. Ljilja Pehar.

Braća blizanci Domagoj i Krešimir Jakumetović iz Vukovara, koji su se ovom prigodom zatekli u Međugorju posvjedočili su sudionicima obnove iskustvo stradanja Hrvata u Vukovaru tijekom Domovinskog rata kao i iskustvo Božje ljubavi i milosrđa.

Više o iskustvima sudionika možete pročitati ovdje.