Susret Provincijske predstojnice sa sestrama vjeročiteljicama, voditeljicama zborova ...

U subotu 22. rujna 2018. u samostanu Rana sv. Franje u Međugorju provincijska predstojnica s. Zdenka Kozina susrest će se sa sestrama vjeroučiteljicama, voditeljicama župnih zborova i onima koje rade u školama.

Okvirna tema susreta bit će geslo kongregacijskog jubileja „Hvalite Gospodina, zahvaljujte i služite njemu u poniznosti“, a program započinje u 10 sati.